از تمامی کسانی که تمایل دارند در وبلاگ دبیرستان پسرانه ماندگار البرز تهران (منطقه 6)

به عنوان "نویسنده"  فعالیت کنند دعوت به عمل می آید تا برای دریافت "اشتراک نویسندگی" اطلاعات زیر را به قسمت نظرات ارسال کنند:

1.نام

2.نام خانوادگی

3.شماره کلاس(در صورتی که در دبیرستان ماندگار البرز تحصیل می کنید.)

4.ایمیل معتبر

5.نام کاربری(نام نمایشی و نامی که با آن به قسمت مدیریت وارد می شوید.)

نکته:

اطلاعات را به صورت زیر ارسال کنید:

نام/نام خانوادگی/شماره کلاس/ایمیل/نام کاربری

مثال:

محمد/آذریان/1/virangar/azarian@yahoo.com

(اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند)

اشتراک شما پس از تایید مدیریت فعال می شود و رمز عبور شما به ایمیلتان فرستاده می شود.شما می توانید برای تغییر رمز عبور،ارسال مطلب،ویرایش مطلب وبه طور کلی برای ورود به بخش مدیریت،مراحل زیر را طی کنید:

1.ورود به www.Mihanblog.com 

2.وارد کردن موارد زیر:

نام وبلاگ:alborztehran

نام کاربری:نام کاربری تعیین شده توسط خودتان

رمز عبور:رمز عبوری که به ایمیلتان ارسال شده است.

نکته:

از نویسندگان محترم خواهشمندیم که در ارسال مطالب به نکات زیر توجه کنید:

1.از ارسال مطالبی که موجب توهین به ادیان،اشخاص و کشور های مختلف می شود،جدا بپرهیزید.عدم رعایت به این نکته موجب حذف عضویت شما از لیست نویسندگان می شود.

2.برای ارسال مطالب پس از ورود به بخش مدیریت،گزینه پست ها/ارسال مطلب را انتخاب کنید.